Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego ,,Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki- edycja II” oraz powołanie Komisji Konkursowej wyboru Partnera oceniającej złożone oferty

image_printDrukuj