Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego ,,Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby lokalnej gospodarki- edycja II” oraz powołanie Komisji Konkursowej wyboru Partnera oceniającej złożone oferty

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/wspolpracazorganizacjamipozarzadowymi/ogloszenie-otwartego-naboru-na-partnera-spoza-sektora-finansow-publicznych-w-celu-wspolnego-przygotowania-i-realizacji-projektu-zintegrowanego-pn-zintegrowany-program-rozwoju-systemu-ksztalcenia-ustawicznego-zorientowanego-na-jakosc-i-potrz.html