Łączymy się w bólu

Łączymy się w bólu z pogrążoną smutkiem Rodziną i Bliskimi

z powodu odejścia śp. Pani Agnieszka Kirejczyk

Małgorzata Ejsmont wraz z pracownikami
Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce