Wyrazy współczucia

Antoniemu Czaplejewiczowi
Kierownikowi Ref. Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Sokółce
wyrazy współczucia i najszczersze słowa
otuchy w trudnych chwilach po śmierci

MAMY

składają Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś wraz z Zarządem Powiatu,
Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński wraz z Radą Powiatu Sokólskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce