Najszczersze słowa otuchy

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i najszczersze słowa
otuchy w trudnych chwilach po śmierci

śp. Agnieszki Kirejczyk
pracownika Powiatowgo Urzędu Pracy w Sokółce

składają Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś wraz z Zarządem Powiatu,
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce