Odszedł od nas śp. pan Jan Grusza – wieloletni samorządowiec…

Pan Jan Grusza przez wiele lat służył społeczeństwu powiatu sokólskiego, a w szczególności gminie Sidra jako sumienny samorządowiec. Zasiadał w Radzie Powiatu Sokólskiego przez dwie kadencje: w latach 2002-2006 oraz 2014-2018. W latach 1988-1990 oraz 2012-2018 pełnił funkcje Sekretarza Gminy Sidra. Znajomi wspominają Go jako sumiennego pracownika od stanowiska referenta przez kierownika po sekretarza gminy. Prywatnie dusza towarzystwa, ponadto hobbistycznie wybitny fachowiec w dziedzinie pszczelarstwa, służył radą i pomocą. „Trudno pogodzić się z jego nieobecnością…” – dodają współpracownicy.

 Patrycja A. Zalewska