Szczere kondolencje

Paulinie i Krzysztofowi Stelmaszkom

wyrazy głębokiego współczucia i najszczersze słowa
otuchy w trudnych chwilach po śmierci

Taty i Teścia

składają Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś wraz z Zarządem Powiatu,
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce