Wyrazy współczucia

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci
śp. Pana Jana Gruszy

radnego powiatu sokólskiego dwóch kadencji
i wieloletniego sekretarza gminy Sidra

składają Starosta Sokólski Piotr Rećko,
Wicestarosta Bożena Jelska-Jaroś wraz z Zarządem Powiatu,
Przewodniczący Rady Krzysztof Krasiński wraz z Radą Powiatu Sokólskiego