Sesja Rady powiatu Sokólskiego – w trybie nadzwyczajnym

XII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego była sesją nadzwyczajną zwołaną na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego. Na początku Sesji Przewodniczący Rady Powiatu przekazał głos Wicestaroście Powiatu Sokólskiego Bożenie Jolancie Jelskiej-Jaroś, która wspomniała uroczystości pogrzebowe Ś.P. Jana Gruszy, a także przytoczyła tekst zamieszczony na portalach informacyjnych Powiatu Sokólskiego: “Pan Jan Grusza przez wiele lat służył społeczeństwu powiatu sokólskiego, a w szczególności gminie Sidra jako sumienny samorządowiec. Zasiadał w Radzie Powiatu Sokólskiego przez dwie kadencje: w latach 2002-2006 oraz 2014-2018. W latach 1988-1990 oraz 2012-2018 pełnił funkcje Sekretarza Gminy Sidra. Znajomi wspominają Go jako sumiennego pracownika, który przeszedł długa drogę kariery – od stanowiska referenta przez kierownika po sekretarza gminy. Prywatnie dusza towarzystwa, ponadto hobbystycznie wybitny fachowiec w dziedzinie pszczelarstwa, służył radą i pomocą. „Trudno pogodzić się z jego nieobecnością…” – dodają współpracownicy.” Wicestarosta mówiła dalej: “Ja, ze swojej strony dodam, że jestem zaszczycona tym, iż przez 4 ubiegłe lata mogłam siedzieć w tak bliskim Jego sąsiedztwie, że mogłam spędzić dzięki temu wiele dobrych chwil. Był to człowiek o dobrym sercu, kochający mąż i ojciec trzech córek (…) “Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” więc pamiętajmy o Janku w naszych codziennych modlitwach i wspominajmy Go. Chciałabym abyśmy uczcili jego śmierć minutą ciszy, powstańmy…” I tak po symbolicznej minucie ciszy i wspólnej modlitwie za kolegę samorządowca, radni przeszli do dalszej części obrad.

Punkt 3. – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Sokólski omówił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg – Robert Rybiński. “… W związku z możliwością pozyskania dofinansowania na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz mając na uwadze dobro mieszkańców naszego powiatu, Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął rozmowy z przewoźnikami o uruchomieniu nowych linii komunikacyjnych na terenie powiatu sokólskiego. Do rozmów przystąpiło tylko przedsiębiorstwo PKS Nova. Jednym z warunków otrzymania dopłaty ze środków Funduszu jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora czyli samorządów terytorialnych części ceny usługi wysokości nie mniejszej niż 10%. Dlatego też Zarząd Powiatu Sokólskiego wystąpił do wójtów i burmistrzów z zapytaniem, czy są zainteresowani utworzeniem nowych linii i są w stanie zapewnić finansowanie wysokości 10%. Zarząd otrzymał pozytywną opinię od wszystkich Gmin z terenu powiatu sokólskiego.” Robert Rybiński, w odpowiedzi na pytania radnych mówił między innymi: ”… Przewoźnicy prywatni nie są nastawieni wyłącznie na zyski i nie są zainteresowani aby uruchomić nowe linie na terenach gdzie nie uzyskaliby dochodu. PKS Nova w związku, że jest to przedsiębiorstwo samorządowe , którego właścicielem jest marszałek województwa podlaskiego, ma jeszcze pewna misję społeczną i potrafi dołożyć zyski z linii rentownej do linii nierentownej, na której tego zysku nie ma…”

Członek Zarządu Powiatu – Kazimierz Łabieniec poruszył sprawę, która bulwersuje szczególnie rodziców uczniów z Nowego Dworu dojeżdżających do Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.”Chodzi o linię autobusu, która funkcjonowała przez ponad 30 lat. Autbus wyruszał z Nowego Dworu o godz. 7:20. W tej chwili ta linia ma zostać zawieszona. Dziwi mnie podejście przedsiębiorstwa Nowa z tego względu, że korzystanie z tego połączenia deklaruje 31 uczniów. Przez to ta linia jest jak najbardziej rentowna…” Lina ma być zawieszona ze względu na brak taboru i kierowców. Członek Zarządu Powiatu zaapelował do samorządu gminnego Nowego Dworu aby ten również poczynił starania by utrzymać w/w połączenie. Dyrektor Robert Rybiński mówi o próbach zainteresowania tą linią oraz połączeniem Dąbrowa Białostocka – Suchowola przewoźników prywatnych, negocjacje trwają…  W rezultacie uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 głosów przeciw, wstrzymujących się 0, nieobecnych 4 i 1 nie głosował. W 4. punkcie Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy operatorem, a Powiatem Sokólskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego. “… Obecnie negocjujemy zapisy tej umowy i po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu taka umowa zostanie podpisana z operatorem.” – mówił Robert Rybiński. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych i Komisja Transportu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Ustawa identycznie jak poprzednia została przyjęta 14 głosami za, 0 głosów przeciw, wstrzymujących się 0, 4 nieobecnych, 1 nie głosował. W punkcie 5. porządku obrad Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę do ceny usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jak poprzednio zarówno Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jak i Komisja Transportu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 głosów przeciw, wstrzymujących się 0, nieobecnych 4 i 1 nie głosował.

Całość Sesji TUTAJ

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj