„Kursy ułatwią znalezienie pracy w przyszłości” – Dofinansowanie pn. „Bony na Szkolenia”

W ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym w Sokółce podpisano kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie „Bonów na Szkolenia”. Sześć osób zdecydowało się skorzystać z w/w projektu aby doskonalić swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje w bardzo różnorodnych dziedzinach. Kursy, na które aplikowali to: Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym; Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A1; Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (badania, opłata za pierwsze egzaminy) oraz kurs ADR – przewóz towarów niebezpiecznych (podstawowy wszystkich klas i specjalistyczny w cysternach); Kurs prawa jazdy kat. B z badaniami lekarskimi oraz egzaminami państwowymi; Kadry i płace – prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Kurs umiejętności zawodowych A.35; Visual Basic for Applications (VBA) w EXCEL; Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A2 z certyfikatem TOEIC

Kurs, na który zdecydował się kolejny z aplikantów – pan Piotr, trwa zaledwie 6 godzin, a jego celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym. Kurs jest skierowany do osób posiadających uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz zdobyć uprawnienia w tym zakresie.

Panie Piotrze, była potrzeba zrobienia kursu w tym kierunku?
Mam już zrobione uprawnienia na wózki jezdniowe spalinowe, ale nie mam na wymianę butli w wózkach napędzanych gazem. Potrzebuję więc takiego kursu, a takie uprawnienia mogą mi się w przyszłości przydać.

Aktualnie pracuje Pan w…?
W Ekogrillu. O projekcie poinformowała mnie żona, do skorzystania z niego przekonała mnie kwestia finansowa. Gdyby była możliwość aplikowania na kolejne kursy, podnoszące moje kompetencje i kwalifikacje, to oczywiście zdecydowałbym się na udział w nich.

***
Pan Maciej, który niedawno ukończył 18 lat wybrał „Kurs prawa jazdy kat. B z badaniami lekarskimi oraz egzaminami państwowymi”.

Gdzie zdobył Pan informacje, że można zrobić kurs prawa jazdy korzystając z dofinasowania w postaci „Bonów na Szkolenia”?
Nasza szkoła bardzo nagłaśnia ten projekt i dużo osób z LO w Dąbrowie Białostockiej skorzystało już z „Bonów”. Sam jestem w trakcie robienia dwóch kursów. Kończę kurs z samoobrony, za chwilę mamy już egzamin, a zaczynam właśnie ten kurs na prawo jazdy. Fajnie się składa, że oba te kursy prawie nie będą się pokrywały, więc jest spoko  🙂

A co uczniów najbardzie przekonuje do korzystania z tego projektu?
Kursy ułatwią znalezienie pracy w przyszłości, tak mi się wydaje. Ja np. zamierzam przyszłość połączyć z w armią, więc kurs samoobrony (i instruktor, który go prowadzi) naprawdę bardzo mi pomogą w osiągnięciu celu. Poza tym kwestia finansowa, za kurs prawa jazdy płacimy tylko 12% całej ceny usługi. Warto!

***
Pan Krzysztof, z kolei, zamierza zostać zawodowym kierowcą. Aplikował na kurs „Prawo jazdy kat. C, C+E, Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C!C+E, C1+E (badania, opłata za pierwsze egzaminy) oraz kurs ADR – przewóz towarów niebezpiecznych (podstawowy wszystkich klas i specjalistyczny w cysternach)”. Kurs prawa jazdy kategorii C+E przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki (do 3,5 tony) wraz z przyczepą.

Jaka była Pana motywacja?
Dobrze jeżdżę i lubię jeździć. Liczę na to, że znajdę zatrudnienie w jakiejś firmie, ponieważ obecnie brakuje kierowców na rynku pracy. Jeśli nadarza się taka okazja jak „Bony na Szkolenia”, to trzeba korzystać i rozwijać się. Jestem pozytywnie nastawiony.
A jest Pan zainteresowany innymi kursami w ramach „Bonów na Szkolenia”?
Tak, np. obsługą koparko-ładowarki lub czymś związanym z telekomunikacją.

***
Od Izabeli Kucharewicz – konsultantki w zakresie „Bonów na Szkolenia” (fot.), dowiedzieliśmy się istotnych rzeczy. Na przykład tego, że z każdą rekrutacją – chętnych jest coraz więcej. Pracownicy punktu konsultacyjnego mają mnóstwo pracy zwłaszcza w okresie porekrutacyjnym. Zainteresowani najczęściej pytają o formę i termin płatności, ale też określają swoje potrzeby i proszą o wskazanie konkretnego kursu, który zaspokoi ich potrzeby. Najbardziej popularne są kursy komputerowe, językowe (język angielski) oraz prawo jazdy wszelkich kategorii (wraz z ADR). Najliczniejsze grupy wiekowe to osoby między 30. a 50. rokiem życia, ale jest też spora grupa emerytów, w wieku 50-80 lat i grupa osób młodych – około 20. roku życia. Osoby starające się o uzyskanie „Bonów na Szkolenia” zapraszamy do pokoju nr 3 w Starostwie Powiatowym w Sokółce (parter), tam zostaną im udzielone wyczerpujące informacje.

materiał: Patrycja A. Zalewska

    Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj