Podpisanie umowy. Budowa mostu przez rzekę Słoja

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Dyrektora PZD Grzegorza Pula zawarł umowę z firmą STRABAG Sp. z.o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Artura Krasowskiego. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Słoja w miejscowości Nowinka w km rob. 1+374,30 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B o drogi 674 – Słójka – Nowinka – droga Nr 1289B wraz z dojazdami.

Piotr Białomyzy
Referat Promocji

image_printDrukuj