„Wiążę przyszłość z kursem, który wybrałem” – Wsparcie finansowe w ramach „Bonów na Szkolenia”

W ostatnim czasie w Starostwie Powiatowym w Sokółce członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego podpisali kolejne umowy z uczestnikami projektu o przyznanie „Bonów na Szkolenia”. Projekt nie traci popularności wśród młodych ludzi, ale nie tylko młodych, głównie dzięki możliwości dofinansowania wybranego kursu.
Kursy, na które aplikowali podpisujący umowę. to: Język angielski na poziomie B1 – kurs indywidualny; Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – kurs umiejętności zawodowych M.19_4; Prawo jazdy kat. C, C+E, D, ADR-P, ADR-C, nalewaki, kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E, (badania, opłata za pierwsze egzaminy); Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. C, C1, C+E, C1+E (badania, opłata za pierwsze egzaminy), kurs ADR – przewóz towarów niebezpiecznych (podstawowy wszystkich klas i specjalistyczny w cysternach) oraz kurs na koparko-ładowarkę.
Udało nam się porozmawiać z przystępującymi do projektu.

Gdzie znalazł Pan informację o „Bonach na Szkolenia”?
Pan Rafał: O „Bonach” dowiedziałem się od mojego brata, który także brał w nich udział i postanowiłem sam spróbować.

A co skłoniło Pana do tej próby?
Głównie możliwość rozwoju oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wiążę również przyszłość z kursem, który wybrałem.

Poleciłby Pan innym podjęcie próby udziału?
Zdecydowanie tak. Według mnie, to świetna inicjatywa.

Pan Wojciech zdecydował się na Kurs na koparko-ładowarki.

Jakie ma Pan oczekiwania co do tych zajęć?
Zajęcia będą trwały około 3 tygodnie. Chciałbym zmienić swoją pozycję zawodową i „wskoczyć na wyższy level” zarobków. No, i oczywiście – chodzi o samorozwój.

Trzy tygodnie teoretycznie – dużo czasu i mało czasu. Jak Pan myśli, można się w takim czasie czegoś nauczyć?
Myślę, że tak. Tym bardziej, że zajęcia będą zarówno teoretyczne jak i praktycznie (w sobotę, na żwirowni w Sokółce). Na pewno nas „nie wypuszczą” nieprzygotowanych do pracy. Zajęcia teoretyczne będą w Białymstoku, ale akurat mi to odpowiada, ponieważ i tak codziennie tam jestem.

Miał Pan jakieś wcześniejsze doświadczenie z takimi dużymi maszynami?
Raczej nie, od 19. roku życia jestem przedstawicielem handlowym, ale chyba potrzebuję, jakiejś zmiany w życiu, dlatego podjąłem taką decyzję.

opr. K.Galej, P.Białomyzy

    Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj