Podpisano kolejne umowy w ramach wsparcia finansowego „Bony na Szkolenia”

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce kolejne 4 osoby podpisały umowy o przyznanie „Bonów na Szkolenia” w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.”

Kursy, na które w dniu dzisiejszym aplikowali uczestnicy projektu to: indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie B1 zakończony egzaminem TOEIC Bridge, Kurs prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E, Studia Podyplomowe Menedżer ds. Bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji, Kurs na instruktora nauki jazdy kat.B.

 

Chwilę na rozmowę znalazł pan Tomasz:

Gdzie znalazł Pan informacje o „Bonach na Szkolenia”?

O bonach na szkolenia dowiedziałem się od znajomych którzy wcześniej z nich korzystali i zachęcili mnie do udziału w tym projekcie.

 

Czy wiąże pan przyszlość z wybranym przez siebie kursem ?

Tak, zdecydowanie. Pozwoli mi on osiągnąć nowe możliwości które do tej pory były niestety niedostępne. W tej chwili robię prawo jazdy C+E. Przyda mi się to napewno ponieważ w tej chwili jest na to bardzo duży popyt na rynku pracy.

KG

 

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj