Terytorialsi będą szkolić się w siedmiu powiatach

W ten weekend (7-8 września br.) żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą szkolić się poza obiektami wojskowymi w siedmiu powiatach naszego województwa. Szkolenia poza poligonami są domeną formacji OT i służą przygotowaniu żołnierzy do działania w terenie, za który odpowiadają.
W powiecie białostockim szkolenie zaplanowano m.in. na terenie byłej żwirowni
w Ogrodniczkach. W wybranych punktach Terytorialsi będą przygotowywać umocnienia obronne. W niedzielę przeprowadzą zajęcia z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki (m.in. amunicji ślepej, petard i granatów dymnych). Ten etap szkolenia odbędzie się z dala od zabudowań mieszkalnych, a na czas użycia amunicji ślepej zastosowane zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Szkolenie nie wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców.
W powiecie sokólskim szkolenie rotacyjne zrealizuje kompania logistyczna. Zajęcia potrwają nieprzerwanie od soboty do godzin porannych w niedzielę. Żołnierze będą m.in. wykonywać marsz ubezpieczony, doskonalić umiejętności taktyczne oraz bytować w terenie przygodnym.
Szkolenie poza obiektami wojskowymi przejdą też Terytorialsi z 14 batalionu lekkiej piechoty. W sobotę żołnierze mają zaplanowane szkolenie strzeleckie w cywilnym obiekcie
w Nowosadach, a następnie będą kontynuować zajęcia w powiatach bielskim
i wysokomazowieckim.
Pododdziały 1PBOT stacjonujące w Łomży w niedzielę zamienią koszary na obiekty cywilne. Na fortach w Piątnicy (pow. łomżyński) szkolenie z taktyki zrealizuje kompania saperów,
a w rejonie Czerwonego Boru (pow. zambrowski) zajęcia przeprowadzi kompania
13 batalionu lekkiej piechoty.
W najbliższy weekend kolejne kompanie zakończą etap szkolenia specjalistycznego (skupiony na nauce umiejętności wynikających z funkcji pełnionej w pododdziale). Oznacza to, że w październiku na trzecim etapie szkolenie (tzw. zgrywającym) będą już pododdziały ze wszystkich batalionów podległych 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

por. Łukasz Wilczewski
Oficer Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”

image_printDrukuj