Uroczyste przekazanie promesy

W Dąbrowie Białostockiej miało miejsce uroczyste podpisanie umowy przez Sekretarza Stanu Waldemara Kraskę na sfinansowanie zakupu ambulansu medycznego. Na chwilę obecną funkcjonuje tam jeden zespól ratownictwa medycznego – podstawowy. Użytkuje on ambulans, który został wyprodukowany w 2009 r., a jego przebieg to już ponad 340 tys. km. W uroczystości przekazania promesy uczestniczyli m.in. Bożena Jelska-Jaroś Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, Jerzy Białomyzy Członek Zarządu Powiatu, Jarosław Sulik Radny Powiatowy, Artur Gajlewicz Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Jarosław Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Waldemar Kraska Wiceminister Zdrowia, Marek Malinowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Promesa została przekazana na ręce Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Bogdana Kalickiego. „Z obecnie realizowanego programu skorzystają mieszkańcy wszystkich województw – nowoczesne ambulanse trafią do stacji ratownictwa medycznego w całej Polsce. Kwota dofinansowania to 400 tys. zł na karetkę, co pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.”- źródło Ministerstwo Zdrowia Oprac. A.S