BEZPŁATNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB ZAGROŻONYCH I DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Mieszkańcy Powiatu Sokólskiego mogą skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób zagrożonych; doznających przemocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8 w Budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, pokój 18, tel. 85 711 61, 85 711 08 23.
Harmonogram dyżurów we wrześniu:
– Radca Prawny: 10,17 września, w godz. 15.30-18.30
– Specjalista Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej: 10, 23 września, w godz. 15.30-18.30,
– Pedagog: 8, 26 września, w godz. 15.30-18.30,
– Psycholog: 11,18,25 września, w godz. 16.30-19.30,
– Grupa wsparcia dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy: 14,28 września, w godz. 14.30-17.00.

W razie potrzeby zapewniamy opiekę nad dziećmi dla uczestników grupy wsparcia. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod tel. 85 711 08 61, 85 711 08 23.
Szukasz pomocy, porady, wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży i rodzicom, osobom starszym, samotnym. Wsparcie znajdą też osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny BORYKAJĄCE SIĘ Z PROBLEMEM PRZEMOCY.

    Wszelkie porady udzielane są BEZPŁATNIE.

    „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy” Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019. Współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Priorytet II: „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie”

image_printDrukuj
Tagged , .