Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Budnikowi – Dyrektorowi ZS im. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej do podpisania porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydania mLegitymacji szkolnej. Zarząd również wyraził zgodę dla Dyrektora ZS w Dąbrowie Białostockiej i Dyrektora SOSW w Sokółce na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W kolejnych punktach podjęto uchwały :

-w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

-w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu przez SP ZOZ w Sokółce.

Następnie w trakcie posiedzenia Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski: Rady Społecznej SP ZPO w Krynkach o przyznanie nagrody rocznej dla Kierownika SP ZPO w Krynkach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce o dofinansowanie organizacji X Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP. Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął również uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokółka – miasto, gmina Sokółka.

A.Sielewicz

image_printDrukuj