Zaproszenie do składania ofert cenowych na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć w ramach programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Nazwa i adres jednostki zamawiającej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce,
16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
Tel. 85711 08 23, fax. 8571108 61
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

Termin składania oferty upływa w dniu 20 września 2019r. o godz. 11:00.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce (pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej PCPR w ciągu 7 dni od rozpatrzenia odpowiedniej kandydatury.
Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.
Złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

 

 

 

image_printDrukuj
Tagged , .