Kreatywne Seniorki – WYSTAWA na zakończenie projektu

Zakończył się projekt „Kreatywne Seniorki- cykl spotkań rękodzielniczych” zrealizowany dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu Podlaskie Lokalnie. 17 września 2019 roku o godzinie 14:30 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbył się wernisaż wystawy na której można było podziwiać wszystkie dzieła powstałe podczas warsztatów.
Grupa nieformalna w składzie: Maria Radecka, Joanna Eliza Bieszczad oraz Martyna Marlena Gajlewicz pozyskała środki, dzięki którym zorganizowała cykl spotkań rękodzielniczych dla seniorów z Powiatu Sokólskiego. Uczestnicy na każdym spotkaniu tworzyli rękodzieła przy wykorzystaniu różnych technik, m.in. szydełkowanie, decoupage oraz quilling.
Obecna na wystawie Wicestarosta Bożena Jolanta Jelska–Jaroś, witając uczestników wernisażu podkreśliła konieczność organizowania inicjatyw mających na celu rozwijanie i aktywizowanie seniorów, którzy są grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Należy podkreślić, iż każde ze spotkań wzmacnia więzi między mieszkańcami całego powiatu. Zaproszeni na wystawę goście oprócz możliwości podziwiania prac artystycznych mogli spędzić miłe chwile przy popołudniowej kawie, cieście oraz pogawędkach. Uczestniczki projektu wyraziły nadzieję na możliwość uczestniczenia w podobnej inicjatywie w przyszłym roku. Są pełne energii, pomysłów, chętne do tworzenia i próbowania nowych technik artystycznych i rękodzielniczych.

Wystawę można odwiedzać do końca września w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sokółce czyli od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30.

Opracowała Patrycja A. Zalewska na podstawie tekstu Magdaleny Kaczyńskiej

image_printDrukuj