Pomoc stypendialna w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” – Regulamin wraz z załącznikami

Pomoc stypendialna w ramach projektu
pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”

Nasze działania w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” rozpoczynamy od wsparcia w zakresie pomocy stypendialnej, które skierowane jest na uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w przedmiotach zawodowych. W dniu 18 września 2019 r. Zarządu Powiatu Sokólskiego podjął uchwałę Nr 197/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem w ramach realizacji całego projektu przez okres 2 lat przyznawane będą stypendia naukowe dla uczniów, którzy złożą wnioski o przyznanie pomocy stypendialnej i zostaną zakwalifikowani do udzielenia przedmiotowego wsparcia.

Treść regulaminu wraz z załącznikami do pobrania w załączeniu:

UZP_197_2019

Wniosek_o_przyznanie_stypendium

Wniosek_o_przyznanie_stypendium

Zał_Nr_1_do_wniosku

Zał_Nr_1_do_wniosku

Zał_Nr_2_do_wniosku

Zał_Nr_2_do_wniosku

Zał_Nr_3_do_wniosku

Zał_Nr_3_do_wniosku

Termin składania wniosków w I edycji naboru upływa w dniu 27 września 2019 r.

Dane kontaktowe w sprawie projektu:

Biuro Projektu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

pokój nr 64

tel. 85 711 08 21, fax. 85 711 20 08

image_printDrukuj