Podpisano kolejne umowy w ramach „Bonów na Szkolenia”

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Sokółce Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy podpisali kolejne umowy, o przyznanie „Bonów na Szkolenia” w ramach projektu pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu.”

Powiat Sokólski jest liderem projektu, partnerami są: Powiat Białostocki, Miasto Białystok oraz Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o..

Kursy, na które w dniu dzisiejszym aplikowali uczestnicy projektu to:

-Kurs prawo jazdy kat. C, C+E

– Język rosyjski poziom A2

– Język niemiecki poziom B2

– Kurs Komputerowy ECDL Advanced z egzaminem ECDL

– Obsługa żurawi przenośnych

– Lean SIX SIGMA – Green Belt XIX edycja

Pani Anna- uczestniczka projektu

Gdzie znalazła Pani informacje o „Bonach na Szkolenia’’?

O „Bonach na Szkolenia” dowiedziałam się ze strony internetowej. Szukałam opcji podniesienia kwalifikacji i wpisując właściwe słowa w wyszukiwarce natrafiłam właśnie na te informacje na stronie Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Wiąże Pani przyszłość z kierunkiem który Pani wybrała?

Tak. Wybrałam kursy językowe dlatego że pracuję w obszarze sprzedaży/eksportu, w branży tej jestem od 10 lat a język obcy jest tam narzędziem pracy, im więcej języków tym większe obszary sprzedażowe jestem wstanie pokryć.

Dwa kursy zabierają jednak sporo czasu, jak chce Pani temu podołać?

Tak, jest to około 105 godzin z obu języków ale wybrałam opcję indywidualnego toku nauczania, więc nie będzie to kolidowało z wyjazdami służbowymi

 Poleciłaby Pani wzięcie udziału w tym projekcie swoim znajomym?

Oczywiście, już poleciłam to swoim koleżankom i kolegom. Informowałam ich że jest to dobra inicjatywa aby podnieść swoje kwalifikacje.

Klaudia Galej

 

 

 

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego im. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej www.bonynaszkolenia.pl) do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

image_printDrukuj