Sokółka Boxing Show II – Podpisanie umowy

Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko zawarł dziś umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym Boxing Sokółka reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Katarzynę Gołko oraz Sekretarza Zarządu Anetę Gojko. Przedmiotem umowy jest współorganizacja Gali Bokserskiej „Sokółka Boxing Show II”. Przypominamy, że to właśnie dzisiaj odbędzie się ta unikalna impreza.

PB
Referat Promocji

image_printDrukuj