Promesy na realizację inwestycji drogowych w powiecie sokólskim

 W poniedziałek, 7 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie dróg powiatowych i gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Symboliczne czeki zostały przekazane włodarzom z powiatu sokólskiego z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. W pierwszej kolejności czek na łącznę kwotę dofinansowania inwestycji drogowych w powiecie sokólskim tj. ponad 38 mln. odebrali Starosta Powiatu Sokólskiego Piotr Rećko wraz z Wicestarostą Bożeną Jolantą Jelską- Jaroś oraz Członkiem Zarządu Jerzym Białomyzym a następnie wójtowie Janowa, Kuźnicy oraz burmistrz Suchowoli. W trakcie spotkania Starosta Sokólski Piotr Rećko podziękował wojewodzie podlaskiemu za otrzymane promesy i jednocześnie podkreślił jak ogromna ilość środków finansowych zostanie zainwestowania na terenie naszego powiatu,,Chciałem Państwu zaznaczyć, że na terenie powiatu sokólskiego prawie na 80 mln zł zostaną zrealizowane inwestycje. Proszę zwrócić uwagę jaka ilość środków będzie na terenie powiatu sokólskiego zainwestowana. Ile ludzi się ucieszy z nowych dróg albo ze zmodernizowanych dróg. To jest bardzo,bardzo istotne. My samorządowcy może trochę mniej się ucieszymy, może nasze skarbniczki trochę mniej się ucieszą, bo będziemy troszeczkę drenować budżety, ale one są po to. Budżet nie jest dla samego budżetu, budżet jest dla ludzi i po to go realizujemy. Dziękujemy panie wojewodo”. Na zakończenie spotkania wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski życzył beneficjentom w osobach przedstawicieli władz samorządowych aby dofinansowane inwestycje były zrealizowane w pełnym zakresie.

Z FDS dofinansowane zostały następujące zadania :.

owiat sokólski

– przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock-Różanystok – kwota dofinansowania: 8 673 440,28 zł

– przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B.Część II. Zadanie B. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Targowej w Sokółce – kwota dofinansowania 1 217 208,61

przebudowa ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B – kwota dofinansowania: 1 000 000 zł

– przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP 1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim kwota dofinansowania: 600 000 zł

– przebudowa drogi powiatowej nr 1289B od drogi woj.nr 674 – Szudziałowo – Nowinka – Boratyńszczyzna – Kozłowy Ług – Słójka Borowszczyzna – do drogi woj. nr 676 – kwota dofinansowania: 4 000 000 zł

-przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany – Racewo – 1 500 000,00 zł;

-przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki – Koniuszki do drogi 1240B – 2 500 000,00 zł;

– przebudowa drogi powiatowej nr 1270B do DP 1269B – Horczaki Dolne – Horczaki Górne – 1 500 000,00 zł;

– przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Małowista – Zwierzyniec Wielki – Zwierzyniec Mały – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka – 4 000 000,00 zł;

Gmina Sokółka

-rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103803B – kwota dofinansowania: 3 284 004,11 zł

-przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowościach Nowa Kamionka i Szyszki – kwota dofinansowania- 5 603 216, 59 zł

Gmina Kuźnica

– przebudowa drogi gminnej nr 103662B w m. Wołkusze, gm. Kuźnica celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1264B – kwota dofinansowania 688 195,55 zł

– przebudowa drogi gminnej nr 103692B – ul. Wschodnia w m. Kuźnica -kwota dofinansowania 109 830,72 zł;

– przebudowa drogi gminnej nr 103691B – ul. Gajowa w m. Kuźnica -kwota dofinansowania – 81 071,14 zł;

Gmina Janów

-przebudowa drogi gminnej nr 103910B na odcinku od kolonii Kamienica do granicy gminy Janów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -kwota dofinansowania – 824 270,26 zł –

-przebudowa drogi gminnej nr 103900B Ostrynka – Podłubianka w km 0+000 do 1+319 -kwota dofinansowania 502 973,64 zł

Gmina Suchowola

– przebudowa dróg gminnych nr 103460B Laudańszczyzna- Leszczany- Pokośno i nr 103479B dr. nr 670-Leszczany – kwota dofinansowania- 1 320 428, 86 zł;

– przebudowa drogi gminnej nr 103458B Grodzisk – dr.nr 1341B – kwota dofinansowania 586 091, 86 zł;

przebudowa drogi gminnej nr 103462B w miejscowości Połomin – 245 371, 36;

oprac. I.A. Czaplejewicz

image_printDrukuj