SOSW ma autobus!

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce od dzisiaj może się cieszyć nowym autobusem. Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działań (o łącznej wysokości 238.000,00 zł), polegających na likwidacji barier transportowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dzięki czemu został zakupiony ten pojazd. Biały autobus posiada 21-miejsc, oraz jest wyposażony w najazd. Realizacja tego działania pozwoli na efektywniejsze włącznie podopiecznych SOSW , w tym podopiecznych na wózkach inwalidzkich do zadań edukacyjno – rehabilitacyjnych prowadzonych przez Ośrodek.
PB
Referat Promocji

image_printDrukuj