Nowy obszar w Programie wyrównywania różnic między regionami III

obszar A_zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych