Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce w środę (16.10.2019r) odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego podczas którego przygotowano m.in.  projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019- 2033 ;

– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019 r.;

– zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Suchowoli, Technikum nr 1 w Sokółce i Technikum nr 2 w Sokółce w pięcioletnie Technikum;

– zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowie Białostockiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli, Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej,  w czteroletnie Liceum;

– zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sokółce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego -Hubala w Sokółce;

– zatwierdzenia regulaminu oraz programu naprawczego Rady Społecznej w SP ZOZ w Sokółce;

Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął następujące uchwały:

– w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi położonej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do kategorii drogi gminnej;

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019;

– w sprawie zatrudnienia Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej;

Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł umowy m.in. o dofinansowanie zadania pn.: „ Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego” z Gminą Sidra, Gminą Krynki, Gminą Szudziałowo, Gminą Dąbrowa Białostocka oraz

Gminą Kuźnica. Zatwierdzono wniosek Dyrektora ZSR w Sokółce o zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacji na rok 2019/2020.

Zawarto porozumienia na udzielenie  świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży będących uczniami ZS w Sokółce, ZSR w Sokółce, SOSW w Sokółce, ZS w Dąbrowie Białostockiej, ZS w Suchowoli i ZSZ w Sokółce oraz aneks do umowy zawartej ze spółką Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A z siedzibą w Białymstoku na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego z dnia 27 września 2019r.

Zarząd Powiatu Sokólskiego przyjął rozliczenia dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych związanych z realizacją inwestycji- „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej”. Przyjęto również rozliczenie dotacji przekazanej dla Stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia Sokólska” na realizację zadania publicznego pn. „ Promujemy zdrowy styl życia- Kolonie 2019”

Rozstrzygnięto przetarg na usługi społeczne w ramach projektu Kompetentni i Wykwalifikowani i wyłoniono wykonawców kursu prawa jazdy kat. B

Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie rozpatrzył wnioski m.in.:

– Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szudziałowie o dofinansowanie Mistrzów Powiatu Sokólskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych

– Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce o dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Dnia Seniora

– Klubu Sportowego „Sokół 1946 Sokółka” o dofinansowanie działalności Klubu.

KG

 

image_printDrukuj