Nowy projekt Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”

Od października do grudnia 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” realizuje projekt „Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych w przezwyciężaniu trudności”. Beneficjentami projektu są rodzice podopiecznych Stowarzyszenia oraz nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

Zadanie współfinansowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków PFRON i przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce we współpracy ze Starostą Sokólskim oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

W ramach projektu odbyły się już następujące formy wsparcia:

– Szkolenie „Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi osób niepełnosprawnych”, które prowadził pan Jacek Kielin, autor książek o niepełnosprawności, doświadczony psycholog, wieloletni dyrektor placówki dla dzieci niepełnosprawnych i dyrektor Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych „STREFA DOBRYCH EMOCJI” z Poznania.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali praktyczne wskazówki oraz wymienili się doświadczeniami na temat zachowań trudnych dzieci i młodzieży. Rodzice mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

– Szkolenie „Alternatywne sposoby komunikacji”, które prowadził pan Andrzej Cwaliński, oligofrenopedagog, tyflopedagog i kwalifikowany terapeuta z zakresu AAC, autorytet w dziedzinie alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji z Białegostoku.

Podczas szkolenia uczestnicy poznali zarówno teoretyczne podstawy AAC, wpływ deficytów komunikacyjnych na występowanie różnych zachowań, jak też otrzymali praktyczne wskazówki na temat narzędzi i pomocy komunikacyjnych oraz skutecznych strategii działań u poszczególnych osób.

W listopadzie planowane są kolejne formy:

– Warsztaty pod nazwą „Sposób odbierania świata przez osoby niepełnosprawne intelektualnie i z autyzmem”.

– Szkolenie „Jak radzić sobie z problemami związanymi z seksualnością osób niepełnosprawnych”.

Zorganizowane będą także konsultacje ze specjalistami. W trakcie szkoleń rodziców i konsultacji indywidualnych Stowarzyszenie zapewnia opiekę dzieciom.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”

image_printDrukuj