Otrzęsiny 2019

W dniu 17.10.2019r. Młodzieżowa Rada Internatu pod opieką pań Zyty Biernackiej i Katarzyny Dylewskiej zorganizowała otrzęsiny nowoprzybyłych wychowanków. Impreza odbyła się pod hasłem: „W krainie piratów”. By zyskać tytuł prawowitych wychowanków internatu, musieli wykazać się nie lada umiejętnościami. Poddano ich sprawdzaniu umiejętności poprzez: przygotowanie pirackiego posiłku, picie rumu z miseczki, zmywanie pokładu, przeciąganie liny, utrzymanie się w łodzi na wzburzonym morzu, rzucanie kół ratunkowych, a także odczytywanie mapy w celu poszukiwania skarbu. Młodzi wojownicy z wielką ochotą i zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania, a atmosfera była niezwykle gorąca. Wszyscy bawili się doskonale! Było bardzo wesoło!
Nowoprzybyli wychowankowie udowodnili, że zasługują na to, by stać się prawowitymi mieszkańcami internatu!

Zyta Biernacka
Katarzyna Dylewska

image_printDrukuj