Ogłoszenie o przetargu

ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM – WYCIĄG

Zarząd Powiatu Sokólskiego informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, w sali Nr 28 zostanie przeprowadzony przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego, dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej, niezagospodarowanej, bez dostępu do drogi publicznej, oznaczonej jako działka nr 3102/14 o pow. 0,0801 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą nr BI1S/00024862/8.

Cena wywoławcza 200 000 zł. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.)
Wysokość wadium: 20 000 zł – należy wpłacić w pieniądzu w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sokółce:
82 8093 0000 0013 9016 2000 0080.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z dokumentami wymienionymi szczegółowo w ogłoszeniu) należy złożyć do dnia 5 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi, parter, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sokólskiego oraz stronie Powiatu Sokólskiego www.sokolka-powiat.pl.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 w pokoju 70 i 92 lub pod nr tel. 85 711 08 44 (82).

image_printDrukuj