W dzień pamięci św. Apostoła Jakuba

W dzień pamięci św. Apostoła Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy, Kościół prawosławny raz w roku sprawuje dawną liturgię św. Jakuba Apostoła, uznawaną za jedną z najstarszych znanych liturgii Kościoła powszechnego. Tak też było i 5 listopada w białostockiej katedrze pw. św. Mikołaja, gdzie sprawowana była uroczysta boska liturgia św. Jakuba. Przewodniczył jej arcybiskup białostocki i gdański Jakub, który obchodzi także tego dnia imieniny. Jak czytamy na www.dzieje.pl:
„Jedną z głównych cech liturgii św. Jakuba jest jej prostota. Na czas nabożeństwa biskup przywdziewa szaty liturgiczne należne zwykłemu kapłanowi, nie ma ponadto nakrycia głowy.”
W uroczystej liturgii uczestniczyli dziekani okręgów prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, kapłani, przedstawiciele władz samorządowych, służby i wierni, którzy po nabożeństwie złożyli hierarsze okolicznościowe życzenia.
W imieniu Powiatu Sokólskiego życzenia złożył Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Członkiem Zarządu Jerzym Białomyzym, Burmistrz Jolantą Gudalewską oraz proboszczami z powiatu sokólskiego.
Czcigodny Arcybiskupie Jakubie
Z okazji święta Patrona Jego Ekscelencji, w imieniu całej społeczności naszego powiatu składam serdeczne życzenia imieninowe, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata posługi kapłańskiej.
Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Zarządem Powiatu Sokólskiego.
 
fot. dzięki uprzejmości Adama Matyszczyka
Arcybiskup białostocki i gdański Jakub
urodził się 22.10.1966 r. w Narwi. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał z rąk JE Najprzewielebniejszego Sawy Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r., a śluby małej schimy złożył w 1993 r. W 1995 r. rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. 11.05.1998 r. otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa supraskiego. 30.03.1999 r. został powołany na Biskupa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Ingres Biskupa Jakuba na katedrę białostocką odbył się 22.05.1999 r. 16.06.2008 r., w dniu Świętego Ducha,  Biskup Jakub został podniesiony do godności arcybiskupa. 27.06.2011 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie otrzymał stopień doktora nauk teologicznych, w marcu 2019 r. – doktora habilitowanego. Od 1.07.2019 r., powołany został profesorem ChAT. Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i rozważań religijnych. Arcybiskup Jakub otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku. Był wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami cerkiewnymi i państwowymi, w tym: orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II st. (2018), Medalem 100-lecia odzyskania niepodległości (2018), Złotym Krzyżem Zasługi (2015), Złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2019), Złotym Krzyżem Zasługi dla Policji (2008), Medalem „Pro Memoria” (2009), Medalem „Pro Patria” (2015), Odznaką św. Mikołaja Cudotwórcy Opiekuna Więziennictwa (2010).
źródło notki: www. orthodox.bialystok.pl/arcybiskup
image_printDrukuj