ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY MUNDUROWEJ W SOKÓŁCE

Dzisiejszy dzień był z pewnością wyjątkowy dla każdego ucznia z klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Sokółce. Na hali sportowej odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszych klas o profilu mundurowym.

Na uroczystości gościli Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sokółce Anna Aniśkiewicz, Kierownik Referatu Oświaty Anetta Zubrzycka, Zastępca Dowódcy Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku ppł. Mieczysław Gurgielewicz, Kapitan Krzysztof Lorek z Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, Komendant Powiatowej Policji w Sokółce Nadkomisarz Sławomir Kułakowski, Zastępca Komendanta w Kuźnicy Major Janusz Szot, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej Bogdan Halicki oraz nauczyciele, pracownicy i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika W Sokółce.

W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko gratulacje z okazji ślubowania klas mundurowych złożył Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy.

(…) witam was szanowna młodzieży, najserdeczniej witam uczniów klas mundurowych którzy dzisiaj złożyli ślubowanie, to wielki dzień w waszym życiu ,dzień uroczysty, dzień dla Was zaszczytny, ale z tym zaszczytem wiążą się też i obowiązki. Moi kochani ślubowanie to taki dzień w życiu waszym kiedy przejmujecie na siebie określone zobowiązania, te zobowiązania padły w przysiędze, aż się trochę łza w oku kręci patrząc na sprawnych ,mądrych, młodych ludzi którzy następnego dnia po tak hucznych obchodach Dnia Niepodległości naszej ojczyzny idą śladami wszystkich tych którzy za naszą ojczyznę walczyli, dla niej ciężko pracowali, a kiedy trzeba było szli na śmierć po kolei, jak „kamienie rzucane przez Boga na szaniec” jak to napisał jeden z naszych wieszczy romantycznych Juliusz Słowacki.
Moi kochani to jest jeden wymiar waszej przysięgi , taki oto wymiar, że będziecie ze wszystkich swoich sił starać się być patriotami dla dobra naszej ojczyzny. Żyjemy w takich czasach i miejmy nadzieje że nigdy to się nie zmieni, kiedy o miłości do naszej ojczyzny możemy zaświadczyć nauką i pracą. Kamil Norwid powiedział kiedyś, że nie dobrze żeby patriota pilnując granic, nie pilnował własnego płota. I tu jest też nauka dla nas wszystkich, żebyśmy jak najusilniej pracowali nad dobrem tej naszej małej ojczyzny w której mieszkamy, w której żyjemy. Ja mam nadzieje że wasza przysięga zobowiąże was do tego żeby dbać, o dobre imię waszej szkoły, o jak najwyższe wyniki w nauce, a jednocześnie o to żebyście swoje marzenia , pragnienia i plany życiowe zrealizowali i żebyście byli pociechą i duma dla swoich rodziców i tego wam wszystkim życzę. Całej społeczności szkolnej żeby te nowe klasy które złożyły dzisiaj ślubowanie, nowo przyjęte można by rzec, żeby stanowiły dla szkoły dumę tego życzę pani dyrektor i nauczycielom…. (..)

Młodzież zaprezentowała wiersze i pieśni patriotyczne. Uroczystym momentem było złożenie ślubowania przez uczniów klasy pierwszej o profilu mundurowym. W obecności kolegów, rodziców oraz zaproszonych gości ślubowali, że będą „…Strzec patriotycznej spuścizny przekazywanej przez poprzednie pokolenia, z zapałem i wiarą jednoczyć siły dla dobra Szkoły, Miasta i Ojczyzny”. Po ślubowaniu uczniowie zaprezentowali krótki pokaz musztry.

zdjęcia, tekst Maciej Białobłocki