Ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce

Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.” – wypowiadając te słowa w obecności Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, Sekretarz Powiatu Katarzyny Nowak, Jerzego Białomyzego Członka Zarządu Powiatu, Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urszuli Januszkiewicz, Dyrektora Wydziału Komunikacji i Dróg Roberta Rybińskiego, Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Architektury Andrzeja Wnukowskiego, kolejni pracownicy zostali uroczyście przyjęty w poczet urzędników Starostwa Powiatowego w Sokółce.

image_printDrukuj