Blisko 2 mln dofinansowania z funduszy europejskich na rozwój publicznych e-usług w Powiecie Sokólskim!

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przedstawiciele Powiatu Sokólskiego w osobach Starosty Sokólskiego Piotr Rećko oraz Członka Zarządu Jerzego Białomyzego podpisali umowę na dofinansowanie kwotą blisko 2 mln zł projektu pn. „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego” w zakresie rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektronicznąw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji.

Realizacja projektu zakłada poprawę w okresie od 02.01.2020 r. do 31.07.2021 r. dostępności, jakości oraz efektywność usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Starostwo Powiatowe w Sokółce oraz jednostki organizacyjne powiatu poprzez wdrożenie systemu e-usług wraz z dokonaniem zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Dofinansowanie umożliwi uruchomienie 23 e-usług publicznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa wraz ze zintegrowanymi systemami dziedzinowymi. W ramach inwestycji zostanie opracowana wieloportalowa platforma, na której zostaną umieszczone wszystkie e-usługi objęte zakresem projektu wraz z integracją z systemem e- PUAP. Projekt obejmie również szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla 84 osób.

Całkowity koszt realizacji inwestycji opiewa na kwotę 2 301 243,90 zł, z czego dofinansowanie ze środków wspólnotowych wyniesie 1 956 057,31 zł.

Dla nas to niezwykły i milowy krok w rozwoju naszego urzędu – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko Chcieliśmy zawsze stworzyć dla mieszkańców możliwość realizacji wszelkich usług, które realizujemy za pośrednictwem internetu.

Informatyzacja samorządów jest bardzo ważna. Pozwala to oszczędzać czas mieszkańców, jest to ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, osób niepełnosprawnych… – mówił Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

pb

Wydział Promocji

image_printDrukuj