Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W dniu 28.11.2019r w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego.

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

– wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 572/13, położonej przy ul. Kunawina 70 w Dąbrowie Białostockiej.

Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie rozpatrzył następujące wnioski:

– wniosek dyrektora ZS w Dąbrowie Białostockiej o przydzielenie dodatkowych godzin lekcyjnych na potrzeby indywidualnego nauczania uczennicy LO.

– Wniosek firmy Wirtus z Białegostoku o umożliwienie przeprowadzania bezpłatnych badań mammograficznych przy Starostwie Powiatowym w Sokółce

– wniosek Dyrektora SOSW w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych.

Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł porozumienie o rozwiązaniu porozumienia z Indywidualną Praktyką Dentystyczną Anną Kaźmierowską z Sokółki na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży będących uczniami ZSZ w Sokółce.

KG