Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło wnioski Powiatu Sokólskiego o udzielenie dofinansowania na:
– wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla nowo utworzonego w roku szkolnym 2019/2020 zawodu technik logistyk w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce,
– odprawę dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę,
– z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w roku 2019.
Dofinansowanie w kwocie 222 744 zł zostało przyznane Powiatowi Sokólskiemu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Karolina Brasławska
Referat Oświaty
Wydział Spraw Społecznych