SERDECZNIE PODZIĘKOWANIA

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
Dyrektor PCPR w Sokółce Pani Alicji Rysiejko
oraz Staroście Sokólskiemu Panu Piotrowi Rećko,
za to, że przyczynili się do tego, by Powiat Sokólski
włączył się w proj. pt. „Powiat Sokólski dodaje mocy
w działaniu przeciw przemocy”.
Specjalne podziękowania kierujemy do pracownika PCPR Pani Agnieszki Kopańko-Żdanuk,
która prowadziła spotkania grupy wsparcia.
Dzięki tym spotkaniom, wzmocniliśmy poczucie własnej wartości, dostaliśmy nowe siły do działania,
zadzierzgnęliśmy przyjaźnie i dzięki temu, łatwiej nam będzie mierzyć się z problemami.
Dziękujemy z serca!
Uczestnicy grupy wsparcia