UWAGA Rolnicy! – Przypadki podszywania się pod pracowników KRUS i fałszywych formularzy

Wobec stwierdzonych przypadków podszywania się pod pracowników KRUS oraz korzystania z podrobionych lub przerobionych formularzy urzędowych, mogących powodować negatywne konsekwencje finansowe dla rolników, w przypadku zaistnienia po stronie rolników jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości bądź poprawności danych widniejących w nadesłanych pismach, prosimy o kontakt z najbliższą ze względu na właściwość miejscową Placówką Terenową KRUS w celu weryfikacji prawdziwości danych.

 

źródło: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/uwaga-rolnicy/