Podpisanie umowy o dofinansowanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Reszkowcach z przeznaczeniem na wykonanie garażu na samochód strażacki Jednostki OSP w Reszkowacach

W dniu 30 września 2019 r Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wystąpił do Zarządu Powiatu Sokólskiego o dofinansowanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Reszkowcach z przeznaczeniem na wykonanie garażu na samochód strażacki Jednostki OSP w Reszkowacach. Po wykonaniu termomodernizacji budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania powstała możliwość budowy spełniającego normy garażu na samochód strażacki.

Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. postanowił zabezpieczyć na ten cel kwotę do 25 tys. zł
W dniu 14 listopada 2019 r. Rada Powiatu Sokólskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Dąbrowa Białostocka w roku 2019, w której przyznano Gminie Dąbrowa Białostocka dotację w wysokości 25 tys z przeznaczeniem na remont budynku świetlicy wiejskiej w Reszkowacach z przeznaczeniem na garaż dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach.

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego a Gminą Dąbrowa Białostocka reprezentowaną przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza.

R. Kabelis
fot. K. Galej

image_printDrukuj