Zawarcie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej o dofinansowanie kolejnego etapu realizacji innowacyjnego programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”

W dniu 20 listopada 2019 r. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego zawarł umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych Waldemara Zubka na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji innowacyjnego programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w Pilotażowym Programie dla Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
W ramach zawartej umowy otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 14 280 zł z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu umundurowania dla 21 uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

Karolina Brasławska

Referat Oświaty

image_printDrukuj