Podpisanie umów z wykonawcami kursu obsługi kas fiskalnych w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Podpisanie umów z wykonawcami kursu obsługi kas fiskalnych w ramach projektu
pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

W dniu 06 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się podpisanie umów z wykonawcami kursu obsługi kas fiskalnych dla uczniów czterech szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”.

W imieniu Powiatu Sokólskiego umowy podpisali Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu Powiatu Jerzy Białomyzy, natomiast ze strony wykonawców podpisy na umowach złożyli Łukasz Owsiejko i Maciej Milanowski reprezentujący Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach i Barbara Zapalska reprezentująca firmę „INFO – BIZ” Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska z siedzibą w Grudziądzu.

W ramach zawartych umów 49 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, dla których ogranemu prowadzącym jest Powiat Sokólski w miesiącu grudniu weźmie udział w ww. kursie.

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi kas fiskalnych. Uczestnicy kursu przyswoją także wiedzę teoretyczną w temacie  pracy na stanowisku handlowym, podstawowe pojęcia i regulacje prawne. W ramach 13 godzinnego kursu uczniowie odbędą cykl zajęć teoretycznych
i praktycznych w zakresie:

 • podstawowych pojęć i podstaw prawnych,
 • zasad BHP i p. poż. na stanowisku obsługi kas fiskalnych,
 • budowy, rodzajów kas, systemów kasowych,
 • budowy i prawidłowości oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym,
 • kryteriów i sposobów prowadzenia kontroli przez Urząd Skarbowy,
 • różnych form płatności,
 • programowania stawek VAT, nagłówków, nowych programów,
 • wystawiania dokumentów sprzedaży,
 • sprzedaży przy użyciu czytnika kodów kreskowych, kodów PLU, sprawdzania ceny,
 • anulowania sprzedaży, anulowania błędnie wystawionego paragonu, reklamacji, zwrotów towaru,
 • rabatów procentowych i kwotowych,
 • raportów: dobowych, miesięcznych, okresowych,
 • zasad działania kas on-line,
 • wypłat gotówkowych z kasy.

Głównym celem projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

image_printDrukuj