Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

W poniedziałek (09.12.2019r.) w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, na którym Zarząd podjął następujące uchwały:

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.,

– zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego 2020-2034.,

– zmieniającej uchwałę s prawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2020.,

– w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej  pomocy prawnej w Dąbrowie Białostockiej- w internacie ZS w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia PP 24, 16-124 Dąbrowa Białostocka w 2020r. oraz prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Suchowoli- w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21, 16-150 Suchowola w 2020r.,

– w sprawie wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”,

– w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Aktywna integracja szansą na lepsze życie” oraz powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych,

– w sprawie nieodpłatnego przekazania maszyn rolniczych na rzecz ZSR im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego- Hubala w Sokółce,

– w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb  w zakresie kształcenia ogólnego w SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce,

Zarząd Powiatu Sokólskiego wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 13.12.2019r. o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2019-2033,

Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie rozpatrzył wnioski m.in.:

– wniosek Dyrektora ZS w Dąbrowie Białostockiej o wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie dwóch pomieszczeń w Internacie na potrzeby WTZ w Dąbrowie Bł.,

– wniosek Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku o nieodpłatne udostępnienie Sali w budynku Starostwa w celu przeprowadzenia szkolenia,

– wniosek  Stowarzyszenie Taktyczno- Ratowniczego „The Ravens” z Sokółki o udzielenie wsparcia finansowego na zakup umundurowania ratowniczego”.

KG

image_printDrukuj