Projekt „Wykluczeni przeciwko wykluczeniu”

W Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym realizowany jest aktualnie projekt „Wykluczeni przeciwko wykluczeniu” współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Jest to dwustronne działanie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. ks. Jana Bosko w Różanymstoku i Fundacji „Bajkowa Fabryka Nadziei”, które wspólnie postanowiły opracować i wdrożyć unikatowy program wolontariatu młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne wobec dzieci zmagających się z chorobą nowotworową. Program ma na celu resocjalizację młodzieży z Ośrodka poprzez pokazanie bezinteresownej, świadomej i bezpłatnej pomocy ludziom najbardziej bezbronnym – chorym dzieciom. Działania skierowane bezpośrednio wobec podopiecznych bajkowej Fundacji poprzedzone są cyklem intensywnego przygotowania młodzieży do wykonywania działań wolontaryjnych: warsztatów interpersonalnych, szkoleń, zajęć indywidualnych z trenerem wolontariatu i innych. Projekt jest skierowany do dwóch, trudnych grup adresatów, którzy wspólnie będą uczestniczyć w tworzeniu dobra. Naszym celem jest zaangażowanie młodzieży wykluczonej w różne rodzaje działań wobec dzieci, które same nie są w stanie uporać się z codzienną walką o zdrowie i życie. Zadaniem wolontariuszy będzie uczestniczenie we wszystkich działaniach przynoszących dzieciom radość: organizację działań charytatywnych, organizację eventów, dbałość o otoczenie w którym przebywają dzieci, organizacja wspólnych przedsięwzięć dla dzieci z pobytu dziennego, spotkania i spędzanie czasu z dziećmi hospitalizowanymi. Założenia programu dają wolontariuszom pole na kreatywność i własne inicjatywy, oddziałują jednak w największy stopniu poprzez zetknięcie się z cierpieniem i konieczność odpowiedzi na nie. Działania realizowane są na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Chłopcy podchodzą do zadań z entuzjazmem i zaangażowaniem, dotychczas przeszli już kilka szkoleń m.in. z pierwszej pomocy, gier i animacji a także ze standardów higieny. Obecnie roz-poczęliśmy już wizyty na oddziale. Nasi wychowankowie z niecierpliwością czekają na poniedziałki gdyż głównie w te dni odbywają się wizyty na oddziale! Nasza młodzież bardzo lubi pomagać trze-ba tylko stworzyć im odpowiednie warunki aby mogli to realizować! Projekt pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Anna Wojszel

image_printDrukuj