Projekt Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”

W ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych w przezwyciężaniu trudności” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” 12.12.2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyły się warsztaty pt. „Sposób odbierania świata przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie i z autyzmem”. Warsztaty skierowane były do rodziców podopiecznych Stowarzyszenia. Prowadziły je certyfikowane terapeutki integracji sensorycznej posiadające kwalifikacje do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu: pani Bożena Rećko – wieloletni pracownik Ośrodka, wychowawca dzieci i młodzieży oraz pani Elżbieta Januszko-Szymaniuk – pedagog szkolny.
Podczas warsztatów uczestnicy poznali czynniki determinujące psychikę i zachowanie osób niepełnosprawnych. Szczegółowo omówiono wpływ rodziców i otoczenia w jakim wzrasta dziecko niepełnosprawne. Podkreślono rolę komunikacji w relacjach osób niepełnosprawnych oraz ich „otwarcie” się przed światem. Podczas warsztatów prowadzący wyjaśniali słuchaczom, w jaki sposób odczuwają świat osoby z autyzmem Omawiali przykłady zachowań trudnych w odniesieniu do dysfunkcji układów zmysłowych i sposoby radzenia sobie z nimi przez rodziców.
W przerwie między wykładami rodzice poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych mogli doświadczać jak zaburzenia wybranych układów sensorycznych utrudniają codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych porad i konsultacji z prowadzącymi.
Zadanie współfinansowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ze środków PFRON i przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce we współpracy ze Starostą Sokólskim oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

Elżbieta Januszko-Szymaniuk

image_printDrukuj