Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny

  IV Mityngu Lekkoatletycznego

,,Przy muzyce o sporcie’’

Suchowola, 14.01.2020r.

I. CEL IMPREZY

– popularyzacja lekkiej atletyki wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

– selekcja najzdolniejszych zawodników do uczniowskich klubów sportowych w celu dalszego szkolenia

II.ORGANIZATOR

– Szkoła Podstawowa w Suchowoli

– Zespół Szkół w Suchowoli

– LUKS Eurocentr Suchowola

III. TERMIN I MIEJSCE

Zawody będą przeprowadzone na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Suchowoli

dnia 14.01.2020r. – przyjazd uczestników o godz. 9:00.

IV. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z grup dyspanseryjnych  A i B (listy potwierdzone przez dyrektorów szkół), w czterech kategoriach wiekowych:

  • Dzieci – rok ur. 2007 i młodsze
  • Młodzicy – rok ur. 2006 – 2005
  • Juniorzy młodsi – rok ur. 2004 – 2003
  • Juniorzy – rok ur. 2002 i starsi

  PROGRAM MINUTOWY

 

godzina Pchnięcie kulą Skok wzwyż  
9:30

 

Młodziczki –VII i VIII SP

Młodzicy –VII  i VIII SP

Dzieci – chłopcy i dziewczęta
Wszystkie

kategorie w zależności od  wysokości

10:30

 

Dzieci – dziewczęta

Dzieci – chłopcy

11:30

 

Juniorki młodsze i juniorki

Juniorzy młodsi i juniorzy

12:30 Zakończenie zawodów i rozdanie medali  

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12.01.2020r. na adres halasuchowola@onet.eu, tel. 604942018 lub przed zawodami.

VI. NAGRODY

 

Indywidualnie, dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych – pamiątkowe  medale.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

.

  • Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkurencji mogą ulec zmianie w zależności od liczby startujących.
  • Obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na hali sportowej.
  • Szatnie służą jako przebieralnie, za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
  • Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
  • Ubezpieczenie zawodników należy do szkół delegujących zawodników.

Do wiadomości:

-Zainteresowane szkoły.

image_printDrukuj