„Gminy – aktywni członkowie społeczności”

W ramach projektu „Gminy – aktywni członkowie społeczności” z zakresu Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w dniach 6-8 grudnia 2019 roku, odbył się kolejny 3-dniowy obóz szkoleniowy, przygotowany przez Samorząd Rejonu Orańskiego. W ramach wyjazdu uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach takich jak: aktywne warsztaty z psychologiem, aerobik, w tym aerobik wodny. Zorganizowany został także kilkugodzinny pobyt w Centrum Młodzieżowym w Varenie, w ramach którego przedstawione zostały formy zajęć grupowych realizowanych na rzecz rodzin. Były to: wirtualne zwiedzanie okolic Vareny, elementy terapii kolorami i zapachowej, zajęcia z malowania na wodzie oraz wiele innych form integracyjnych (np. kototerapia). Uczestnicy mieli okazję obejrzeć i uczestniczyć w warsztatach w ramach ścieżki edukacyjnej : „Ścieżka gryczana od siewu do stołu obiadowego”. Była to wizyta w świecie, który coraz bardziej ulega zapomnieniu, ale który udowadnia, iż poprzednie pokolenia poświęcały więcej czasu na wspólne działania w ramach gospodarstwa domowego. Obóz miał za zadanie stworzyć strategię działań integracyjnych na rzecz rodzin z Powiatu Sokólskiego, Rejonu Solecznickiego oraz Rejonu Orańskiego, którzy również uczestniczyli w działaniu a także zintegrować samorządy Polski i Litwy we wspólnym tworzeniu polityki prorodzinnej.

Celem projektu jest zapewnienie zintegrowanej i lepszej jakości administracji publicznej i usług publicznych dla wzmocnienia rodziny. W projekcie biorą udział trzej partnerzy : Samorząd Rejonu Solecznickiego, Powiat Sokólski i Samorząd Rejonu Orańskiego. Docelową grupą projektu są: pracownicy samorządowi, rodziny, członkowie społeczności. Realizacja projektu trwa 18 miesięcy, a ogólny budżet wynosi 365 223,51 euro. Ogólna kwota budżetu Powiatu Sokólskiego wynosi 85 674,37 euro, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 72 823,21 euro, a 12 851,16 euro z budżetu Powiatu Sokólskiego.

Martyna Marlena Gajlewicz
Referat Rozwoju
image_printDrukuj