NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji odbywa się w następujących punktach:
1. w Sokółce – w Starostwie Powiatowym w Sokółce, pok. nr 21,
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka – punkt prowadzony przez radców prawnych przez I półrocze 2020 r. i adwokatów przez II półrocze 2020 r.,
2. w Dąbrowie Białostockiej – w internacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
ul. 1000 – lecia P.P. 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka – punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda.

2. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji odbywa się punkcie
w Suchowoli – w Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21,
16-150 Suchowola – punkt prowadzony przez organizację pozarządową
– Stowarzyszenie Sursum Corda.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Sokólskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty tylko i wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 85 711 08 33.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są:

1) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 9:00 – 13:00,

2) we wtorki w godzinach 13:00 – 17:00.

W dni wolne od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą zamknięte.

image_printDrukuj