Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 03.01.2020r. omówiono sprawy zabezpieczenia na rok 2020 środków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Zubrzycy Wielkiej.

Zarząd wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o rozszerzenie porządku obrad XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego w dniu 3 stycznia 2020r. o punkt w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały rady Powiatu utworzenia Klubu Senior+ przy PCPR w Sokółce w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”na lata 2015-2020.

KG

image_printDrukuj