Rozpatrzenie petycji mieszkańców osiedla nr.2 w Sokółce

W dniu 08.01 o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Tematem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie petycji mieszkańców Osiedla nr 2 w Sokółce, która dotyczyła remontu drogi powiatowej nr 2385B – ulicy Zabrodzie w Sokółce . Petycja została złożona przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla nr.2., w imieniu jego mieszkańców . Podczas posiedzenia Komisji byli obecni mieszkańcy Osiedla 2. Na spotkanie został również zaproszony Starosta Sokólski Piotr Rećko, który wysłuchał mieszkańców i określił swoje stanowisko do powyższej petycji: „ Szanowni Państwo, my jako Zarząd Powiatu Sokólskiego jak i również Powiat Sokólski mieliśmy całą koncepcję rozwoju dróg powiatowych na trenie miasta Sokółka. Jednak chciałbym zaznaczyć jedną rzecz: Nie realizujemy żadnych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Sokólskiego bez dofinansowania samorządu gminnego. Dlaczego? Dlatego, że jest to sieć 900 km dróg, olbrzymia sieć. Powiat Sokólski nie dysponuje żadnymi podatkami lokalnymi, które zabezpieczyłyby mu wpływy. Otrzymujemy jedynie odpisy subwencyjne od podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochodami naszymi są jeszcze oczywiście opłaty, które wnoszą mieszkańcy z tytułu rejestracji pojazdów, wyrysów geodezyjnych i tym podobnych rzeczy, ale są to w porównaniu z dochodami gmin bardzo drobne kwoty. Ustawodawca przyjął, że całą akcję inwestycyjną i głównym inwestorem na terenach miejskich gminnych są gminy. Dlatego podstawowym warunkiem, który zawsze stawiamy jest po pierwsze pozyskanie środków zewnętrznych, które z reguły pochodzą z ze środków Unii Europejskiej lub też ze środków budżetu państwa, jest to jeden warunek, 25 % to dofinansowanie z budżetu gminy. W poprzedniej kadencji na terenie Gminy Sokółka zrealizowaliśmy 63 km dróg. Między innymi również na terenie Państwa osiedla drogę od drogi nr 19, przez ul. Konopnickiej aż do miejscowości Słojniki. Oprócz tego zrealizowaliśmy inwestycje ok. 63 km, pozyskaliśmy 22 mln zł, 11 mln zł dołożył Powiat i 11 mln Gmina Sokółka. Na początku tej kadencji zaproponowaliśmy pani Burmistrz Sokółki, że będziemy realizować również ulicę Zabrodzie. Wydaliśmy wspólnie 200 tys. na projekt, który miał obejmować kontynuację pomysłu skomunikowania ścieżkami rowerowymi naszego miasta. Mieliśmy się połączyć z ulicą Nową wzdłuż torów przy ulicy Zabrodzie. W tej chwili jest budowany wiadukt przez Urząd Marszałkowski i my chcieliśmy się połączyć z ul. Jana Pawła II przez ul. Nową jak również skomunikować to ze ścieżką rowerową . Przedstawiliśmy to pani Burmistrz. Chcieliśmy poprawić infrastrukturę drogową ul. Jana Pawła II, która jest w fatalnym stanie . Dzięki sprzyjającym relacjom, które mamy z wojewodą prawdopodobieństwo otrzymania środków na tę inwestycję jest równe praktycznie 100%. A więc to dofinansowanie by było. Co stanęło nam na drodze? Tak naprawdę brak wrażliwości na interes publiczny, brak odpowiedzialności za dobro wspólne. (…) Bardzo nam zależy aby zrealizować tą inwestycję. (..) My jesteśmy za. Chcemy, aby gmina zabezpieczyła te 25% bo inaczej nie jesteśmy w stanie tego zrobić”- mówił podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Starosta Sokólski Piotr Rećko

Komisja rozpatrzyła petycję pozytywnie. Powiat Sokólski dokonał opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, natomiast Gmina Sokółka na dzień dzisiejszy nie posiada kompletnej dokumentacji projektowej ani decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z chwilą gdy Gmina Sokółka będzie posiadała opracowaną dokumentację i prawomocną decyzję ZRID, oba samorządy ustalą dalszą drogę postępowania w celu zrealizowania przedmiotowej inwestycji.

Oprac. IC, KG

Zdjęcia: MB

image_printDrukuj