OKAZANIE PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW

OKAZANIE PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW

W dniu 04 września 2018 r. o godz. 9 30 w siedzibie Sołtysa wsi Ostrówek odbyło się zebranie uczestników scalenia obiektu „OSTRÓWEK”.

Celem zebrania było zaznajomienie zebranych z projektem zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, zaznajomienie zebranych ze szczegółami projektu scalenia opracowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 marca 1982 r roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U.2014.700, z późn. zm.), okazanie projektu scalenia gruntów uczestnikom scalenia.

Z ogólnej liczby 108 uczestników scalenia w zebraniu uczestniczyło się 38 osób oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku i Starosty Sokólskiego.