ZAKOŃCZENIE SCALENIA W OSTRÓWKU

W dniu 22 maja 2019 r. o godz. 9 30 w siedzibie Sołtysa wsi Ostrówek odbyło się zebranie uczestników scalenia obiektu „OSTRÓWEK”.

Celem zebrania było wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia na mocy decyzji Starosty Sokólskiego  zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wraz z podziałem wspólnoty wsi Ostrówek na obiekcie ”OSTRÓWEK” a także rozwiązanie rady uczestników scalenia i ogłoszenie zamknięcia postępowania scaleniowego.

Z ogólnej liczby 108 uczestników scalenia w zebraniu uczestniczyło się 17 osób oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku i Starosty Sokólskiego.

Dalsze czynności będą polegały na wykonaniu zagospodarowania poscaleniowego polegającego na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

image_printDrukuj